You are here

Bilangan Guru Matematik Dan Matematik Tambahan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia

Bilangan guru matematik dan matematik tambahan di SMK mengikut negeri. Data seperti pada 31 Januari 2023.

NEGERI PPD LOKASI JENISSEKOLAH MATAPELAJARAN JANTINA BILGURU
JOHOR PPD BATU PAHAT Bandar SMK MATEMATIK L 71
JOHOR PPD BATU PAHAT Bandar SMK MATEMATIK P 210
JOHOR PPD BATU PAHAT Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN L 9
JOHOR PPD BATU PAHAT Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN P 42
JOHOR PPD BATU PAHAT Luar Bandar SMK MATEMATIK L 12
JOHOR PPD BATU PAHAT Luar Bandar SMK MATEMATIK P 36
JOHOR PPD BATU PAHAT Luar Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN L 2
JOHOR PPD BATU PAHAT Luar Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN P 3
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Bandar SMK MATEMATIK L 69
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Bandar SMK MATEMATIK P 416
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN L 9
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN P 86
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Luar Bandar SMK MATEMATIK L 8
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Luar Bandar SMK MATEMATIK P 14
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Luar Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN L 3
JOHOR PPD JOHOR BAHRU Luar Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN P 2
JOHOR PPD KLUANG Bandar SMK MATEMATIK L 42
JOHOR PPD KLUANG Bandar SMK MATEMATIK P 113
JOHOR PPD KLUANG Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN L 4
JOHOR PPD KLUANG Bandar SMK MATEMATIK TAMBAHAN P 21