You are here

Bilangan Murid Sekolah Mengikut Jenis Dan Daerah Di Negeri Sembilan

Set data ini memaparkan bilangan murid sekolah rendah dan sekolah menengah mengikut jenis sekolah dan daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN DAERAH SEKOLAH KEBANGSAAN SEKOLAH KEBANGSAAN ASLI
2015 Jelebu 2628 132
2015 Jempol 8252 149
2015 Kuala Pilah 4894 98
2015 Port Dickson 8260 0
2015 Rembau 4032 0
2015 Seremban 37655 60
2015 Tampin 6162 0
2016 Jelebu 2780 135
2016 Jempol 8163 140
2016 Kuala Pilah 4800 100
2016 Port Dickson 8429 0
2016 Rembau 3985 0
2016 Seremban 37790 76
2016 Tampin 6101 0
2017 Jelebu 2858 130
2017 Jempol 8335 121
2017 Kuala Pilah 4770 108
2017 Port Dickson 8623 0
2017 Rembau 4000 0
2017 Seremban 38374 92
2017 Tampin 6127 0
2018 Jelebu 2631 117
2018 Jempol 8696 117
2018 Kuala Pilah 4738 109
2018 Port Dickson 8803 0
2018 Rembau 3984 0
2018 Seremban 39061 96
2018 Tampin 6163 0
2019 Jelebu 2,841 130
2019 Jempol 8,725 114
2019 Kuala Pilah 4,803 116
2019 Port Dickson 9,070 0
2019 Rembau 3,934 0
2019 Seremban 40,348 99
2019 Tampin 6,292 0
2020 Jelebu 2,345 0
2020 Jempol 6,687 1022
2020 Kuala Pilah 4,538 0
2020 Port Dickson 8,183 0
2020 Rembau 2,965 0
2020 Seremban 39,028 0
2020 Tampin 5,910 0
2021 Jelebu 2,918 150
2021 Jempol 9083 112
2021 Kuala Pilah 4,985 116
2021 Port Dickson 9,491 0
2021 Rembau 3,956 0
2021 Seremban 42908 115
2021 Tampin 6,478 0