You are here

Bilangan Murid Sekolah Mengikut Jenis Dan Daerah Di Negeri Sembilan

Set data ini memaparkan bilangan murid sekolah rendah dan sekolah menengah mengikut jenis sekolah dan daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN DAERAH SEKOLAH KEBANGSAAN SEKOLAH KEBANGSAAN ASLI
2015 Jelebu 2628 132
2015 Jempol 8252 149
2015 Kuala Pilah 4894 98
2015 Port Dickson 8260 0
2015 Rembau 4032 0
2015 Seremban 37655 60
2015 Tampin 6162 0
2016 Jelebu 2780 135
2016 Jempol 8163 140
2016 Kuala Pilah 4800 100
2016 Port Dickson 8429 0
2016 Rembau 3985 0
2016 Seremban 37790 76
2016 Tampin 6101 0
2017 Jelebu 2858 130
2017 Jempol 8335 121
2017 Kuala Pilah 4770 108
2017 Port Dickson 8623 0
2017 Rembau 4000 0
2017 Seremban 38374 92