You are here

Bilangan Pengambilan Program Diploma Lanjutan Dan Kursus Pengkhususan Di Institusi Latihan Kkm

Bilangan Pengambilan Program Diploma Lanjutan dan Kursus Pengkhususan di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.Pengambilan pada Tahun 2020 hanya bagi Sesi Mac sahaja berikutan pandemik COVID-19. Tiada pengambilan penuh pelatih bagi Tahun 2021 berikutan pandemik COVID-19. Hanya 1 program pergigian ditawarkan bagi Sesi September 2021. Pengambilan bagi Tahun 2022 adalah bagi Sesi Mac 2022 sahaja memandangkan Sesi September 2022 dalam proses pengiklanan dan penawaran. Unit LPP -Pengambilan Program Diploma Lanjutan Penjagaan Respiratori adalah mulai September 2017.

PROGRAM KURSUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Kebidanan 1,110 1,148 962 1,175 1,203 1000
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Penjagaan Rapi 147 130 119 132 130 113
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Perawatan Perioperatif 160 138 104 147 133 120
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Kesihatan Kardiovascular 136 111 107 110 129 126
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Perawatan Onkologi 54 0 50 47 55 54
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Perawatan Gerontologi 25 11 19 21 25 57
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Sitologi 24 14 0 0 0 20
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Transfusi Darah 0 0 0 38 0 0
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Histopatologi 0 0 0 14 0 0
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Pengimejan Perubatan (Payudara) 0 16 11 11 0 12
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Haematologi 27 23 0 0 20 0
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Penjagaan Paliatif 17 20 18 18 17 18
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Perawatan Kesihatan Mental 77 67 61 83 96 98
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Penjagaan Kecemasan 526 535 395 235 377 354
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Pengurusan Penjagaan Kesihatan 39 35 0 14 14 17
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Penjagaan Respiratori 0 0 0 27 18 14
Diploma Lanjutan Diploma Lanjutan Rehabilitasi Neuro 0 0 0 0 25 5
Kursus Pengkhususan Perawatan Renal/ Nefrologi 331 381 358 371 366 350
Kursus Pengkhususan Kejururawatan Kesihatan Awam 265 321 326 263 253 206
Kursus Pengkhususan Perawatan Pediatrik 283 246 241 228 260 182