You are here

Bilangan Sekolah Menengah Mengikut Jenis Dan Daerah Di Negeri Sembilan

Set data ini menunjukkan bilangan sekolah menengah mengikut jenis dan daerah yang terdapat di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN DAERAH
2015 Jelebu
2015 Jempol
2015 Kuala Pilah
2015 Port Dickson
2015 Rembau
2015 Seremban
2015 Tampin
2016 Jelebu
2016 Jempol
2016 Kuala Pilah
2016 Port Dickson
2016 Rembau
2016 Seremban
2016 Tampin
2017 Jelebu
2017 Jempol
2017 Kuala Pilah
2017 Port Dickson
2017 Rembau
2017 Seremban