You are here

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)

Ini adalah NAMA PEJABAT Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM), NAMA PENGARAH ialah maklumat syarikat MOHD REJAB BIN RAMLI.

NAMA PENGARAH: MOHD REJAB BIN RAMLI
ALAMAT: Aras 8 & 9, Blok D7,Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya,
NO.TELEFON: 03-8890 5776 03-8889 5778 03 8890 5772
NO.FAKS: 03-8889 3689