You are here

Maklumat Hospital di Pulau Pinang:

Ini adalah senarai maklumat hospital di Pulau Pinang, termasuk Nama, Tel, Faks, Jenis, Menggunakan X, Menggunakan Y dll.

Nama Tel Faks Jenis Menggunakan X Menggunakan Y
HOSPITAL SUNGAI BAKAP 04-5824333 04-5822494 HOSPITAL KERAJAAN 100.4970 5.2193
HOSPITAL SEBERANG JAYA 04-3827333 04-3970754 HOSPITAL KERAJAAN 100.4080 5.3944
HOSPITAL PULAU PINANG 04-2225883 04-2225789 HOSPITAL KERAJAAN 100.3110 5.4164
HOSPITAL BERSALIN PULAU PINANG 04-2225369 04-2281737 HOSPITAL KERAJAAN 100.3100 5.4202
HOSPITAL BALIK PULAU 04-8669333 04-8666058 HOSPITAL KERAJAAN 100.2330 5.3506
HOSPITAL BUKIT MERTAJAM 04-5497333 04-5497299 HOSPITAL KERAJAAN 100.4650 5.3599
HOSPITAL KEPALA BATAS 04-5793333 04-5791088 HOSPITAL KERAJAAN 100.4380 5.5117
PUBLIC SPECIALIST CENTRE 04-2266699 04-2292379 HOSPITAL SWASTA 100.3230 5.4231
PURE LOTUS HOSPICE 04-2295481 04-2295481 HOSPITAL SWASTA 100.3090 5.4160
BM SPECIALIST WOMEN'S CLINIC 04-5385828 04-5301315 HOSPITAL SWASTA 100.4680 5.3569
K.S.WAN & LIOW SPECIALIST 04-5396688 045396677 HOSPITAL SWASTA 100.4460 5.3572
PG SPECIALIST MATERNITY CENTRE 04-2282151 04-229 0155 HOSPITAL SWASTA 100.3210 5.4199
PEN KLINIK & DEWAN BERSALIN MUSLIMAH 04-3981469 04-3982513 HOSPITAL SWASTA 100.3100 5.3701
PEACE POLYCLINIC 04-2266032 04-2274534 HOSPITAL SWASTA 100.3250 5.4173
TAN & TAN SPECIALIST 04-5077233 04-5073233 HOSPITAL SWASTA 100.4390 5.3636
RUMAH HOSPIS PULAU PINANG 04-2284140 04-2264676 HOSPITAL SWASTA 100.3050 5.4095
KLINIK PENAWAR & DWN BERSALIN 04-3981469 04-3977617 HOSPITAL SWASTA 100.4100 5.4133
PUSAT PAKAR PERUBATAN BAGAN 04-3322800 04-3312806 HOSPITAL SWASTA 100.3860 5.4104
MOUNT MIRIAM CANCER HOSPITAL 04-8907044 04-8901583 HOSPITAL SWASTA 100.3010 5.4591
HOSPITAL PENANG ADVENTIST 04-2227200 04-2263366 HOSPITAL SWASTA 100.3050 5.4323
HOSPITAL ISLAND 04-2288222 04-2267989 HOSPITAL SWASTA 100.3140 5.4222
PUSAT PAKAR CARL CARRYNTON 04-8299188 04-8286118 HOSPITAL SWASTA 100.3040 5.4025
HOPE CHILDREN FARLIM 04-8266557 04-8297982 HOSPITAL SWASTA 100.2770 5.3901
HOSPITAL LAM WAH EE 04-6571888 04-6570940 HOSPITAL SWASTA 100.3040 5.3917
PUSAT PAKAR GLENEAGLES 04-2276111 04-2262994 HOSPITAL SWASTA 100.3200 5.4269