You are here

BOO AH KIN :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai BOO AH KIN, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: BOO AH KIN
Nama Syarikat: KWS.KG BARU TRG(7AM-8AM)SPGTM.TG MAJU
Alamat Syarikat: (9-11AM)SRI BUNTAR(9.30AM), TAMAN TRIANG MAJU, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PENJAJA BEREDAR <= 3
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: