You are here

CHONG SIEW KONG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai CHONG SIEW KONG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: CHONG SIEW KONG
Nama Syarikat: CHONG SIEW KONG
Alamat Syarikat: NO.S-7, KERAYONG, BANDAR BERA, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: RESTORAN
Bangsa: MELAYU
No. TEL: 092555990
No. HP: