You are here

DATO' SRI DR. LIM CHIN FUI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai DATO' SRI DR. LIM CHIN FUI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Syarikat:
Alamat Syarikat: LOT 2926, KEMAYAN, KEMAYAN, 28380 KEMAYAN, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: STESEN MINYAK
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: