You are here

GOH BENG WATT :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai GOH BENG WATT, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: GOH BENG WATT
Nama Syarikat: ENG GUAN AGRICULTURE SDN BHD
Alamat Syarikat: LOT 20 EMR 949 MUKIM MENGKARAK, MENGKARAK, MENGKARAK, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KELAPA SAWIT <= 70 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092555263
No. HP:

Nama Pelesen: GOH BENG WATT
Nama Syarikat: GONG BENG WATT
Alamat Syarikat: NO.56,, TAMAN ANN LOK, TAMAN ANN LOK, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: URUSNIAGA KELAPA SAWIT <= 278 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092555263
No. HP: