You are here

GOH CHIOA CHEE :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai GOH CHIOA CHEE, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: GOH CHIOA CHEE
Nama Syarikat: GOH CHIOA CHEE
Alamat Syarikat: NO. 5, JALAN BESAR, JALAN BESAR MENGKUANG, 28340 MENGKUANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KOPI <1000 KP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092437497
No. HP: