You are here

KOH SENG KEE :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai KOH SENG KEE, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: KOH SENG KEE
Nama Syarikat: KOH SENG KEE
Alamat Syarikat: BATU 2, JALAN TEMERLOH, JALAN TEMERLOH, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: TAYAR
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092553776
No. HP: