You are here

KOO NAI CHUNG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai KOO NAI CHUNG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: KOO NAI CHUNG
Nama Syarikat: KOO NAI CHUNG
Alamat Syarikat: BATU 1, JLN MENGKUANG, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: MOTOKAR <= 186 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092555951
No. HP: