You are here

LAM CHOON LEONG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LAM CHOON LEONG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LAM CHOON LEONG
Nama Syarikat: LAM CHOON LEONG
Alamat Syarikat: NO.17A,JLN DAGANGAN 6,PUSAT DAGANGAN, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: SARANG BURUNG WALIT <= 27
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP:

Nama Pelesen: LAM CHOON LEONG
Nama Syarikat: LAM CHOON LEONG
Alamat Syarikat: NO.44,TKT 1 LRG 1, TAMAN KERAYONG MAKMUR, BANDAR BERA, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: SARANG BURUNG WALIT <= 140
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP:

Nama Pelesen: LAM CHOON LEONG
Nama Syarikat: LAM CHOON LEONG
Alamat Syarikat: NO. 30, JALAN BESAR, JALAN BESAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: CERMIN MATA <= 70 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554210
No. HP:

Nama Pelesen: LAM CHOON LEONG
Nama Syarikat: LAM CHOON LEONG
Alamat Syarikat: NO. 30, JALAN BESAR, JALAN BESAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: EMAS <= 70 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554210
No. HP: