You are here

LANG KOK :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LANG KOK, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LANG KOK
Nama Syarikat: LANG KOK
Alamat Syarikat: NO. 9, PASAR BARU (A), BANDAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: DAGING BABI
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554613
No. HP: