You are here

LEE CHON :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LEE CHON, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LEE CHON
Nama Syarikat: LEE CHON
Alamat Syarikat: NO.14-A3, TAMAN CHENG SIEW, TAMAN CHENG SIEW, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: GUNTING RAMBUT <= 3 KERUSI
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: