You are here

LEE CHOON YIN :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LEE CHOON YIN, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LEE CHOON YIN
Nama Syarikat: KEDAI PAKAIAN
Alamat Syarikat: NO. 19, LORONG MARKET, LORONG MARKET, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PAKAIAN <= 70 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092553127
No. HP: