You are here

LEE YET FATT :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LEE YET FATT, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LEE YET FATT
Nama Syarikat:
Alamat Syarikat: BT 1, JLN TEMERLOH, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: TUKANG BESI
Bangsa: CINA
No. TEL: 092555803
No. HP: