You are here

LEONG TIEN :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LEONG TIEN, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LEONG TIEN
Nama Syarikat: LEONG TIEN
Alamat Syarikat: 151,KG BARU, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PENJAJA STATIK
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: