You are here

LEOW AH TECK :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LEOW AH TECK, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LEOW AH TECK
Nama Syarikat:
Alamat Syarikat: NO.16,MEDAN SELERA, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KEDAI MAKANAN & MINUMAN (750KP - 999KP)
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: