You are here

LIAU THIAM HOCK :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIAU THIAM HOCK, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIAU THIAM HOCK
Nama Syarikat: LIAU THIAM HOCK
Alamat Syarikat: GERAI NO. 14, PASAR BARU (A), BANDAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: DAGING BABI
Bangsa: CINA
No. TEL: 09-2557221
No. HP: 012-9585886