You are here

LIEW CHEE WEE :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIEW CHEE WEE, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIEW CHEE WEE
Nama Syarikat: LIEW CHEE WEE
Alamat Syarikat: BATU 1 1/12, JALAN TEMERLOH, JALAN TEMERLOH, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KLG PERABOT <= 279 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554845
No. HP: