You are here

LIEW CHYE HENG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIEW CHYE HENG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIEW CHYE HENG
Nama Syarikat:
Alamat Syarikat: NO.22 & 23 JALAN BESAR, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: ELEKTRIK <= 27
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: