You are here

LIEW KEOW FATT :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIEW KEOW FATT, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIEW KEOW FATT
Nama Syarikat: LIEW KEOW FATT
Alamat Syarikat: BT 1,JLN HIGHWAY, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: MOTOKAR <= 278 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092553701
No. HP: