You are here

LIM CHIN KOH :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIM CHIN KOH, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIM CHIN KOH
Nama Syarikat: LIM CHIN KOH
Alamat Syarikat: 115-A, TAMAN SENTOSA, TAMAN SENTOSA, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: HARDWARE <= 27
Bangsa: CINA
No. TEL:
No. HP: