You are here

LIM LAI FOOK :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIM LAI FOOK, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIM LAI FOOK
Nama Syarikat: PENJAJA BEREDAR
Alamat Syarikat: KAWASAN TRIANG, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PENJAJA BEREDAR
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554078
No. HP: 0103158405