You are here

LIM SOON LAI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIM SOON LAI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIM SOON LAI
Nama Syarikat: LIM SOON LAI
Alamat Syarikat: NO.5,MEDAN SELERA, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KOPI <1000 KP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554560
No. HP: