You are here

LIN KOK LEONG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LIN KOK LEONG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LIN KOK LEONG
Nama Syarikat: ACTIVE TECHNOLOGY
Alamat Syarikat: NO. 5 TINGKAT BAWAH, JALAN GAJAH, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KOMPUTER <= 70 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 0169403779
No. HP: