You are here

LOH KET FOOT :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LOH KET FOOT, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LOH KET FOOT
Nama Syarikat: KEDAI ELEKTRIK
Alamat Syarikat: NO. 22-A, JALAN TEMERLOH, JALAN TEMERLOH, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: ELEKTRIK <= 140
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554428
No. HP: