You are here

LOW MOI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LOW MOI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LOW MOI
Nama Syarikat: LOW MOI
Alamat Syarikat: NO.61,, JALAN TEO JOO, JALAN TEO JOO, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KEDAI MAKANAN & MINUMAN (750KP - 999KP)
Bangsa: CINA
No. TEL: 092555621
No. HP: