You are here

LOW BEE HON :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LOW BEE HON, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LOW BEE HON
Nama Syarikat: LOW BEE HON
Alamat Syarikat: LOT 8651, TAMAN RAYA, TAMAN RAYA, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: MAKAN
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554161
No. HP: