You are here

LOW SIONG CHONG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai LOW SIONG CHONG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: LOW SIONG CHONG
Nama Syarikat: SIONG HARWARE PLUS
Alamat Syarikat: NO.19,, JALAN BESAR, JALAN BESAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: LOGAM <= 70 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092555372
No. HP:

Nama Pelesen: LOW SIONG CHONG
Nama Syarikat: SIONG HARDWARE PLUS
Alamat Syarikat: NO. 29, JALAN BESAR, JALAN BESAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: LOGAM <= 70 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092555372
No. HP: