You are here

NG KIM LONG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai NG KIM LONG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: NG KIM LONG
Nama Syarikat: NG KIM LONG
Alamat Syarikat: NO. 35, JALAN TRIANG, KEMAYAN, KEMAYAN, 28380 KEMAYAN, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: BHN BINAAN,GAS,KAYU& RCN SERANGGA
Bangsa: CINA
No. TEL: 092409458
No. HP: