You are here

NG KOK PENG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai NG KOK PENG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: NG KOK PENG
Nama Syarikat: NG KOK PENG
Alamat Syarikat: 154, TINGKAT 2, TAMAN TEO JOO, TAMAN TEO JOO, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: SARANG BURUNG WALIT <= 27
Bangsa: CINA
No. TEL: 012-9587328
No. HP:

Nama Pelesen: NG KOK PENG
Nama Syarikat: KEDAI PERABOT
Alamat Syarikat: NO. 154,, TAMAN TEO JOO, TAMAN TEO JOO, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PERABOT <= 140 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092555851
No. HP: 012-9587328