You are here

NG KWEE FAH :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai NG KWEE FAH, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: NG KWEE FAH
Nama Syarikat: NG KWEE FAH
Alamat Syarikat: NO. 19-C, JALAN BESAR, JALAN BESAR KEMAYAN, 28380 KEMAYAN, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: UBAT CINA <= 70 MP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092409508
No. HP: