You are here

OH CHIN HAI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai OH CHIN HAI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: OH CHIN HAI
Nama Syarikat: OH CHIN HAI
Alamat Syarikat: 1-B JLN TEMERLOH, TRIANG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: URUSNIAGA KELAPA SAWIT >= 279 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092556268
No. HP: