You are here

POH WEE HENG :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai POH WEE HENG, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: POH WEE HENG
Nama Syarikat:
Alamat Syarikat: 93,KG BARU, MENGKARAK, MENGKARAK, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: GETAH <= 70 MP
Bangsa: MELAYU
No. TEL: 092447240
No. HP: