You are here

SOH KENG HOI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai SOH KENG HOI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: SOH KENG HOI
Nama Syarikat: SOH KENG HOI
Alamat Syarikat: NO. 12, KAMPUNG SELATAN, KAMPUNG SELATAN KERAYONG, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: RUNCIT >= 750 KP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092554128
No. HP: