You are here

TAM KONG FAHT :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai TAM KONG FAHT, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: TAM KONG FAHT
Nama Syarikat: TAM KONG FAHT
Alamat Syarikat: NO. 32, JALAN BESAR, JALAN BESAR TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: RUNCIT < 750 KP
Bangsa: CINA
No. TEL: 092555632
No. HP: