You are here

TAN CHEE WEI :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai TAN CHEE WEI, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: TAN CHEE WEI
Nama Syarikat: PEMBORONG MEE
Alamat Syarikat: NO. 59, JALAN SIEW CHIN TONG, TRIANG, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: BUAT MEE
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092554902
No. HP: