You are here

TEO KIM :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai TEO KIM, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: TEO KIM
Nama Syarikat: TEO KIM
Alamat Syarikat: PT 15303, H.S(M) SPG KERAYONG,JLN PURUN, KERAYONG, BANDAR BERA, 28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: KOKO, KELAPA SAWIT, GETAH >= 279 MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092554257
No. HP: 092556791