You are here

YAHAYA BIN ARSHAD :

Ini adalah maklumat terperinci mengenai YAHAYA BIN ARSHAD, termasuk Nama Pelesen, Nama Syarikat, Alamat Syarikat, Jenis Perniagaan, Bangsa, No. TEL, No. HP dll.


Nama Pelesen: YAHAYA BIN ARSHAD
Nama Syarikat: YAHAYA BIN ARSHAD
Alamat Syarikat: NO. 23, JALAN TEMERLOH, JALAN TEMERLOH, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR
Jenis Perniagaan: PAPAN IKLAN SINAR <13MP
Bangsa: TIADA
No. TEL: 092553189
No. HP: