You are here

KSIT (JTU) infos:

Ini adalah maklumat terperinci mengenai KSIT (JTU), termasuk Nama Ibu Pejabat/ Cawangan, Alamat, Daerah, Poskod, Bandar, Negeri, NoTelefon, No Fax, GPS Location dll.


Nama Ibu Pejabat/ Cawangan: KSIT (JTU)
Alamat: Jabatan Tanah & Ukur, Wisma Tanah & Ukur Jalan Perwira, Ibu Pejabat, Kota Kinabalu
Daerah: Kota Kinabalu
Poskod:
Bandar: Kota Kinabalu
Negeri: Sabah
NoTelefon: 088-527600
No Fax: 088-413734
GPS Location: