You are here

Kumpulan Sokongan IT JKR infos:

Ini adalah maklumat terperinci mengenai Kumpulan Sokongan IT JKR, termasuk Nama Ibu Pejabat/ Cawangan, Alamat, Daerah, Poskod, Bandar, Negeri, NoTelefon, No Fax, GPS Location dll.


Nama Ibu Pejabat/ Cawangan: Kumpulan Sokongan IT JKR
Alamat: CAWANGAN UKUR DAN SOKONGAN MAKLUMAT (U&SM) Jabatan Kerja Raya, Beg Berkunci 2032, Jalan Sembulan, 88582 KOTA KINABALU.
Daerah: Kota Kinabalu
Poskod: 88582
Bandar: Kota Kinabalu
Negeri: Sabah
NoTelefon: 088-244333
No Fax: 088-237234
GPS Location: