You are here

Prestasi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Spm) Di Negeri Sembilan

Set data ini menunjukkan prestasi pencapaian peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di Negeri Sembilan yang merangkumi bilangan calon, calon yang lulus semua mata pelajaran (%), layak sijil (%), calon cemerlang (%) dan gred purata negeri dari tahun 2011 hingga 2021.
Bagi calon yang lulus semua mata pelajaran merupakan calon yang mendapat sekurang-kurangnya gred ‘8E’ dalam kesemua mata pelajaran. Bagi calon yang layak sijil adalah calon yang mendapat sekurang-kurangnya gred ‘8E' dalam kedua-dua mata pelajaran, mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Bagi calon cemerlang pula adalah merupakan calon yang mendapat gred 'A+', ‘A’, & ‘A-‘ dalam kesemua mata pelajaran yang diambil. Tiada Maklumat calon bagi yang layak sijil pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2018.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN BILANGAN CALON PERATUS LULUS SEMUA MATA PELAJARAN PERATUS LAYAK SIJIL PERATUS CALON CEMERLANG GRED PURATA NEGERI
2011 17,827 57.9 Tiada Maklumat 4.24 4.82
2012 17,583 58.1 Tiada Maklumat 4.25 4.86
2013 17,684 62.2 Tiada Maklumat 3.92 4.7
2014 16,324 59.3 84.2 3.82 4.85
2015 15,660 57.7 84.7 3.74 4.9
2016 15,129 60.1 85.8 3.3 4.79
2017 15,289 61.4 84.3 2.89 4.71
2018 14,548 62.2 Tiada Maklumat 3 4.67
2019 14332 64.4 Tiada Maklumat 3.47 4.58
2020 14,587 67.5 Tiada Maklumat 3.58 4.5
2021 14,546 87.6 Tiada Maklumat 3.52 4.62