You are here

Prestasi Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (Stam) Di Negeri Sembilan

Set data ini menunjukkan prestasi pencapaian peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) di Negeri Sembilan yang merangkumi bilangan calon, layak sijil (%), calon cemerlang (%) dan gred purata negeri dari tahun 2012 hingga 2021.
Bagi calon yang layak sijil adalah calon yang mendapat sekurang-kurangnya peringkat Maqbul (Lulus). Bagi calon cemerlang adalah calon yang mendapat peringkat Mumtaz (cemerlang).
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN BILANGAN CALON PERATUS LAYAK SIJIL PERATUS CALON CEMERLANG GRED PURATA NEGERI
2012 78 92.31 20.51 Tiada Maklumat
2013 98 88.78 14.27 Tiada Maklumat
2014 69 98.15 12.96 2.21
2015 99 97.98 4.04 2.05
2016 68 100 58.8 1.48
2017 89 100 7.9 1.56
2018 72 100 13.9 1.51
2019 73 100 17.8 1.45
2020 64 98.4 3.6 1.8
2021 76 100 2.63 2.31