You are here

Prestasi Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (Stpm) Di Negeri Sembilan

Set data ini menunjukkan prestasi pencapaian peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) di Negeri Sembilan yang merangkumi bilangan calon, lulus penuh (%), calon cemerlang (%) dan gred purata negeri dari tahun 2011 hingga 2021.
Bagi calon yang lulus penuh adalah calon yang mendapat sekurang-kurangnya satu prinsipal dalam mana-mana mata pelajaran. Bagi calon cemerlang adalah calon yang mendapat prinsipal ‘Á’ dalam kesemua mata pelajaran.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

TAHUN BILANGAN CALON PERATUS LULUS PENUH PERATUS CALON CEMERLANG GRED PURATA NEGERI
2011 1,353 94.9 0.81 2.29
2012 1,469 94.9 0.9 2.33
2013 1,749 96.9 1.2 2.57
2014 1,276 98.3 1.11 2.68
2015 1,338 97.5 0.7 2.66
2016 1,435 97.1 1.12 2.69
2017 1,509 98.3 1.06 2.72
2018 1,403 98.9 0.93 2.77
2019 1,449 98.8 2.14 2.77
2020 1,393 98.7 1.15 2.76
2021 1,289 98.8 2.94 2.85