You are here

Enrolmen Atlet Murid Sekolah Sukan Malaysia Mengikut Sukan Dan Sekolah

Maklumat ini adalah berkiatan dengan analisis data atlet murid Sekolah Sukan Malaysia iaitu Sekolah Sukan Bukit Jalil, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Sekolah Sukan Malaysia Sabah dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu mengikut jenis sukan yang terdapat di sekolah berkaitan. Data ini dikemaskini pada Mac 2023.

SUKAN SEKOLAH TINGKATAN BILANGAN
ANGKAT BERAT SSMS PRAU 1 1
ANGKAT BERAT SSMS PRAU 2 3
ANGKAT BERAT SSMS T2 1
ANGKAT BERAT SSMS T4 2
ANGKAT BERAT SSMS T5 3
ANGKAT BERAT SSMT T3 1
ANGKAT BERAT SSMT T5 1
BADMINTON SSBJ T1 8
BADMINTON SSBJ T3 6
BOLA JARING SSBJ PRAU 1 1
BOLA JARING SSBJ PRAU 2 4
BOLA JARING SSBJ T1 5
BOLA JARING SSBJ T2 6
BOLA JARING SSBJ T3 5
BOLA JARING SSBJ T4 5
BOLA JARING SSBJ T5 5
BOLA JARING SSMP PRAU 1 5
BOLA JARING SSMP PRAU 2 7
BOLA JARING SSMP T1 5
BOLA JARING SSMP T2 6