You are here

Senarai mahkamah syariah:

Ini adalah senarai mahkamah syariah, termasuk Negeri, Daerah, Kod Daerah, Nama Mahkamah, Jenis Mahkamah dll.

Negeri Daerah Kod Daerah Nama Mahkamah Jenis Mahkamah
Johor Batu Pahat 101 MRS Daerah Batu Pahat Mahkamah Rendah Syariah
Johor Johor Bahru 102 Mahkamah Rayuan Syariah Johor Mahkamah Rayuan Syariah
Johor Johor Bahru 102 Mahkamah Tinggi Dewan 3 Mahkamah Tinggi Syariah
Johor Johor Bahru 102 Mahkamah Tinggi Dewan 4 Mahkamah Tinggi Syariah
Johor Johor Bahru 102 Mahkamah Tinggi Rayuan Syariah dari MRS Mahkamah Tinggi Rayuan Syariah
Johor Johor Bahru 102 Mahkamah Tinggi Syariah Johor Mahkamah Tinggi Syariah
Johor Johor Bahru 102 MRS Daerah Johor Bahru Mahkamah Rendah Syariah
Johor Johor Bahru 102 MRS Daerah Johor Bahru 2 Mahkamah Rendah Syariah
Johor Kluang 103 MRS Daerah Kluang Mahkamah Rendah Syariah
Johor Kota Tinggi 104 MRS Daerah Kota Tinggi Mahkamah Rendah Syariah
Johor Ledang 109 MRS Daerah Ledang Mahkamah Rendah Syariah
Johor Mersing 105 MRS Daerah Mersing Mahkamah Rendah Syariah
Johor Muar 106 Mahkamah Tinggi Syariah Muar Mahkamah Tinggi Syariah
Johor Muar 106 MRS Daerah Muar Mahkamah Rendah Syariah
Johor Pontian 107 MRS Daerah Pontian Mahkamah Rendah Syariah
Johor Segamat 108 MRS Daerah Segamat Mahkamah Rendah Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Rayuan Syariah Kedah Mahkamah Rayuan Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Tinggi Syariah dari MRS Mahkamah Tinggi Rayuan Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Tinggi Syariah Dewan 2 Mahkamah Tinggi Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Tinggi Syariah Dewan 3 Mahkamah Tinggi Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Tinggi Syariah Dewan 4 Mahkamah Tinggi Syariah
Kedah Alor Setar 203 Mahkamah Tinggi Syariah Kedah Mahkamah Tinggi Syariah
Kedah Alor Setar 203 MRS Daerah Kota Setar Mahkamah Rendah Syariah
Kedah Baling 201 MRS Daerah Baling Mahkamah Rendah Syariah
Kedah Bandar Baru 202 MRS Daerah Bandar Baru Mahkamah Rendah Syariah