You are here

SRI LADA MM POINT :

Ini adalah maklumat terperinci SRI LADA MM POINT, termasuk Nama Syarikat, Nama Pemilik, No. Fall, No. Akaun, No. Telefon, Tarikh Lesen Dikeluarkan, Tarikh Perbanarui Lesen, Status, Bangsa, Lokasi Premis, Dikeluarkan Oleh dll.


Nama Syarikat: SRI LADA MM POINT
Nama Pemilik: LEONISA BUELA MERCADO
No. Fall: SN 21414
No. Akaun: 2016/T/011991
No. Telefon: 019-8322921
Tarikh Lesen Dikeluarkan: 13-Jun-16
Tarikh Perbanarui Lesen: 12-Dec-17
Status: AKTIF
Bangsa: 2 TIADA BANGSA
Lokasi Premis: LOT 205229554,SIMPANG 14,JALAN SG LADA, 87000 WP LABUAN
Dikeluarkan Oleh: AZEAN 12 DEC 2017 11:47:09